Základní informace o projektu

Název projektu: Modulární systém vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti využívání ICT a inovativních metod ve výuce
Zkrácený název: ICT školám
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/03.0010


Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Poskytovatel : Středočeský kraj
 Řešitel projektu:
Katedra informačních technologií a technické výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze


Období realizace : 1.12.2011 – 30.11.2012
OPVK
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky